Afbeelding

Bij KOKO worden peuters opgevangen die extra ondersteuning nodig hebben op de reguliere groepen van Oink! en waarbij ouders en pedagogisch medewerkers zich zorgen maken over de ontwikkeling van de peuter. KOKO is gevestigd bij de Skelp in Drachten.

KOKO staat voor Kinderen Observeren en Kansrijk Ondersteunen. Het is een samenwerking tussen de peuteropvang van Oink! en M.O.S. (Maatschappelijke Onderneming Smallingerland). Vanuit de Peuterplus groep is er samenwerking met Jeugdhulp Friesland, Alliade, Kentalis, Revalidatie Friesland, de GGD en Carins. Het team bestaat uit juf Anke, juf Nynke en juf Sietske Daarnaast is Martina Hut als pedagoog vanuit M.O.S. verbonden aan KOKO. Zij is ook werkzaam als pedagoog bij GGD-Fryslan.

Eerst wordt je kind gedurende een periode van  3 tot 4 maanden geobserveerd. In deze periode wordt je kind dan begeleid door  de pedagogische medewerkers, er wordt zoveel als mogelijk gewerkt volgens het programma van het peuterspelen, met (vrij) spel, een kringmoment, een activiteit, etc.

Daarbij observeren de pedagogisch medewerkers de kinderen. Eventueel worden aanvullende onderzoeken gedaan. Daarom is ook de pedagoog van M.O.S. onderdeel van het team. Aan het eind van deze periode krijg je als ouders een advies voor het meest passende vervolg voor je kind. Dit kan zijn terug naar een reguliere locatie voor Oink!, of basisschool met handvatten voor de begeleiding door de medewerkers daar. 

Maar ook een langer verblijf of plaatsing in speciaal onderwijs of een andere vorm van behandeling voor jonge kinderen als het BEC (Behandel en Expertise Centrum Jeugdhulp Friesland), het KDC (Kinderdagcentrum Talant) , de Taaltrein van Kentalis of de TPG (Therapeutische Peutergroep ) van de Revalidatie Friesland kan mogelijk zijn. Samen met jullie als ouders wordt hierin een keuze gemaakt.

De dagdelen en tijden van KOKO zijn:

maandagochtend t/m vrijdagochtend 08.45 - 12.45

Aan het einde van de ochtend wordt er met de kinderen een broodmaaltijd gegeten. Deze wordt verzorgd door KOKO. Kinderen nemen wel zelf hun fruit mee. In de schoolvakanties is KOKO net als de andere locaties van Oink! gesloten.

De droom van peuterspeelzaal Oink! is om voor zoveel mogelijk peuters uit Smallingerland het verschil maken door ze de kans te geven om zich in een veilige en vertrouwde omgeving spelenderwijs te ontwikkelen. Op die manier bieden we alle kinderen gelijke kansen en geven we hen een eerste zetje op weg naar zelfstandigheid en het benutten van hun unieke talenten. Meer weten over waar Oink! voor staat? Lees het hier.

Het team op deze locatie

Nynke Nijdam

Pedagogisch medewerker

Sietske Dansen

Afbeelding
Sietske Dansen
Pedagogisch medewerker

Anke Donker

Afbeelding
Anke Donker
Pedagogisch medewerker

Martina Hut

Afbeelding
Pedagoog