Peuterspelen in een notendop

Peuterspelen: wat is dat? Peuterspelen biedt een plek aan jonge kinderen tussen 2 en 4 jaar waar ze twee dagdelen per week in groepsverband kunnen spelen. Dit gebeurt onder leiding van deskundige pedagogisch medewerkers die geassisteerd kunnen worden door een vrijwilligster of een stagiaire. Bij Oink! noemen we dit ‘Spelen voor later’.

Het Peuterspelen biedt een vertrouwde en veilige speelplek met veelzijdige speelmogelijkheden voor peuters. Kinderen in de peuterleeftijd ontdekken zichzelf als eigen persoon en hebben een sterke behoefte om op ontdekking uit te gaan. Dat is belangrijk voor hun ontwikkeling. Spel en in het bijzonder samenspelen vormt de motor van de ontwikkeling bij peuters. Het Peuterspelen biedt peuters de ruimte en de mogelijkheden om zich op allerlei gebieden te ontwikkelen.

Afbeelding
Wat leert je kind?

VVE en Peuterspelen bij Oink!

Op alle locaties voor Peuterspelen bij Oink! wordt VVE aangeboden. VVE wil zeggen voor-en vroegschoolse educatie. VVE is bedoeld om kinderen een goede basis te geven voor de start van het leerproces in groep 3 van de basisschool. Kinderen die dit nodig hebben krijgen extra individuele aandacht binnen het Peuterspelen bij Oink!

Kind zijn is een kunst; kinderen moeten kunnen spelen en de ruimte krijgen om kind te zijn. Door hoe zij spelen, leren wij de kinderen kennen. Terwijl zij bezig zijn om vanuit hun ogen de wereld te ontdekken, zien wij wat nodig is voor het zetten van hun volgende stap. Op deze manier wordt er bij Oink! altijd gespeeld voor later. Hieronder kun je meer lezen over de 5 belangrijkste Oink!-principes.

Pedagogische uitgangspunten

  • Waarden en normen

  • Spelend leren 

  • Meer met taal

  • Methodisch werken 

  • Oog op ontwikkeling

 

Samenwerking en afstemming

Peuters gaan over het algemeen in de wijk waar ze wonen naar het Peuterspelen bij Oink! In die wijk zijn er goede contacten tussen het Peuterspelen en onderwijs, wijkwerk en opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering. Oink! heeft een actieve rol in het onderhouden van die contacten omdat dit de zorg voor jonge kinderen ten goede komt.

 

Kwaliteit van het Peuterspelen

Elke groep staat onder leiding van deskundig pedagogisch medewerkers in dienst van Oink! Dit betekent dat alle pedagogisch medewerkers van Oink! minimaal een kindgerichte MBO-opleiding niveau 3 gevolgd hebben. Daarnaast zijn soms een vrijwilligster en/of een stagiaire aanwezig. De pedagogisch medewerkers hebben regelmatig cursussen en studiedagen om nieuwe ontwikkelingen te volgen en nieuwe inzichten te leren toepassen. De locaties voor Peuterspelen zijn aangepast aan veiligheids- en hygiëne-eisen. Alle beroepskrachten zijn gecertificeerd voor levensreddend handelen en brandveiligheid.

 

De rol van de ouders

Peuterspelen bij Oink! is een aanvulling op de opvoedingssituatie thuis. Een goede wisselwerking tussen het Peuterspelen en ouders/ verzorgers is van wezenlijk belang om kinderen tot zo optimaal mogelijke ontwikkeling te laten komen. Goed Peuterspelen bij Oink! kan niet zonder de betrokkenheid van ouders.

 

Verschil tussen kinderdagverblijf en bso

Kinderopvang (of kinderdagverblijf) is voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, gedurende de hele dag terwijl hun ouders aan het werk zijn. De Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang voor schoolgaande kinderen. Je kind kan hiervoor terecht bij een kindercentrum of gastouder. Peuterspelen is voor alle kinderen van 2-4 jaar en wordt aangeboden in dagdelen van 3 uur. Zoals de naam al zegt gaat het bij kinderopvang en buitenschoolse opvang om 'opvang'. Peuterspelen is bedoeld om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en ter voorbereiding op de basisschool. Om te spelen voor later, dus.